Tarih: 11 Nisan 2017 - 14 Nisan 2017

Süre: 4 Gün

Yer: Istanbul / Türkiye

Cloudera Apache Hadoop Administrator Eğitimi ile Büyük Veri yeteneğinizi bir üst seviyeye taşıyın

Cloudera'nın dört günlük Apache Hadoop Administrator eğitimi katılımcılara test ve üretim ortamında Hadoop clusterı kurma, ölçeklendirme, güvenliğini ve bakımını sağlama konularında kapsamlı ve güncel içerik sağlamaktadır.

Uygulamalı Hadoop

Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilecek alıştırmalar ile katılımcılar Hadoop ekosistemini keşfedecek ve aşağıdaki konuları öğreneceklerdir:

 • Cloudera Manager'ın cluster yönetimi ile ilgili sağladığı özellikler: loglama, konfigürasyon yönetimi, kaynak yönetimi, raporlama, alarm, servis yönetimi
 • YARN, MapReduce, Spark ve HDFS özellikleri
 • Cluster için en uygun donanım ve mimari yapının belirlenmesi
 • En uygun küme konfigürasyonu ve veri merkezi bünyesindeki donanım ve sistemlerle entegrasyonu
 • Flume kullanarak dinamik olarak oluşturulan dosyalardan ve Sqoop kullanarak RDBMS'ten Hadoop kümesine veri aktarılması
 • FairScheduler ile çoklu sayıda küme kullanıcıları için hizmet seviye anlaşmalarının (SLA) konfigürasyonu
 • Apache Hadoop'un canlı ortama hazırlaması ve bakımı için en iyi uygulama örnekleri
 • Hadoop sorunlarını tespit etme, giderme ve sistem optimizasyonu

Katılımcı Profili ve Ön Koşullar

Cloudera Apache Hadoop Administrator eğitimi temel Linux deneyimi olan sistem yöneticisi ve IT yöneticileri için tasarlanmıştır. Apache Hadoop ön bilgisi gerekli değildir.

CCAH Cloudera Administrator Sertifikasyonu

Cloudera Apache Hadoop Administrator eğitimini tamamlayanlar Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop (CCAH) sertifikasyon sınavını alarak bu alandaki yeteneklerini, teknik bilgilerini ve tecrübelerini belgelendirmiş olurlar.

Introduction

The Case for Apache Hadoop

 • Why Hadoop?
 • Fundamental Concepts
 • Core Hadoop Components

Hadoop Cluster Installation

 • Rationale for a Cluster Management Solution
 • Cloudera Manager Features
 • Cloudera Manager Installation
 • Hadoop (CDH) Installation

The Hadoop Distributed File System (HDFS)

 • HDFS Features
 • Writing and Reading Files
 • NameNode Memory Considerations
 • Overview of HDFS Security
 • Web UIs for HDFS
 • Using the Hadoop File Shell

MapReduce and Spark on YARN

 • The Role of Computational Frameworks
 • YARN: The Cluster Resource Manager
 • MapReduce Concepts
 • Apache Spark Concepts
 • Running Computational Frameworks on YARN
 • Exploring YARN Applications Through the Web UIs, and the Shell
 • YARN Application Logs

Hadoop Configuration and Daemon Logs

 • Cloudera Manager Constructs for Managing Configurations
 • Locating Configurations and Applying Configuration Changes
 • Managing Role Instances and Adding Services
 • Configuring the HDFS Service
 • Configuring Hadoop Daemon Logs
 • Configuring the YARN Service

Getting Data Into HDFS

 • Ingesting Data From External Sources With Flume
 • Ingesting Data From Relational Databases With Sqoop
 • REST Interfaces
 • Best Practices for Importing Data

Planning Your Hadoop Cluster

 • General Planning Considerations
 • Choosing the Right Hardware
 • Virtualization Options
 • Network Considerations
 • Configuring Nodes>

Installing and Configuring Hive, Impala, and Pig

 • Hive
 • Impala
 • Pig

Hadoop Clients Including Hue

 • What Are Hadoop Clients?
 • Installing and Configuring Hadoop Clients
 • Installing and Configuring Hue
 • Hue Authentication and Authorization

Advanced Cluster Configuration

 • Advanced Configuration Parameters
 • Configuring Hadoop Ports
 • Configuring HDFS for Rack Awareness
 • Configuring HDFS High Availability

Hadoop Security

 • Why Hadoop Security Is Important
 • Hadoop’s Security System Concepts
 • What Kerberos Is and how it Works
 • Securing a Hadoop Cluster With Kerberos
 • Other Security Concepts

Managing Resources

 • Configuring cgroups with Static Service Pools
 • The Fair Scheduler
 • Configuring Dynamic Resource Pools
 • YARN Memory and CPU Settings
 • Impala Query Scheduling

Cluster Maintenance

 • Checking HDFS Status
 • Copying Data Between Clusters
 • Adding and Removing Cluster Nodes
 • Rebalancing the Cluster
 • Directory Snapshots
 • Cluster Upgrading

Cluster Monitoring and Troubleshooting

 • Cloudera Manager Monitoring Features
 • Monitoring Hadoop Clusters
 • Troubleshooting Hadoop Clusters
 • Common Misconfigurations

Conclusion